สาขาวิชาภาษาและการสื่อสาร เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ รอบ 4 Direct Admission วันที่ 25 พฤษภาคม ถึง 10 มิถุนายน 2565

May 26, 2022 learnthai 0

สาขาวิชาภาษาและการสื่อสาร เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ รอบ 4 Direct Admission วันที่ 25 พฤษภาคม ถึง 10 มิถุนายน 2565 ดูเกณฑ์รับสมัครได้ที่ https://tcas.dusit.ac.th/blog/view/157.html สมัคร ได้ที่ http://tcas.dusit.ac.th  

ขั้นตอนการสมัคร TCAS 65 รอบ4 Direct Admission มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วันที่ 25 พฤษภาคม ถึง 10 มิถุนายน 2565

May 26, 2022 learnthai 0

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ รอบ 4 Direct Admission วันที่ 25 พฤษภาคม ถึง 10 มิถุนายน 2565  เปิดรับสมัครรับทุกหลักสูตร/สาขาวิชา ยกเว้น! สาขาวิชาเทคโนโลยีการประกอบอาหารและการบริการ (กรุงเทพฯ) ดูเกณฑ์รับสมัครได้ที่ https://tcas.dusit.ac.th/blog/view/157.html สมัคร ได้ที่ http://tcas.dusit.ac.th ขั้นตอนการสมัคร  

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ รอบ4 Direct Admission วันที่ 25 พฤษภาคม ถึง 10 มิถุนายน 2565

May 24, 2022 learnthai 0

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ รอบ4 Direct Admission วันที่ 25 พฤษภาคม ถึง 10 มิถุนายน 2565 สมัครที่ http://tcas.dusit.ac.th

WORKSHOP การสื่อสารกับเด็กวัยอนุบาล

May 18, 2022 learnthai 0

WORKSHOP การสื่อสารกับเด็กวัยอนุบาล วันเสาร์ที่ 21 พฤษภาคม 2565 เวลา 09.30-12.00 น. ณ ห้องประชุม 2210 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต Tips ดี ๆ สื่อสารและใช้เวลากับเด็กวัยอนุบาล อย่างไรจึงมีความสุข —-> เชิญชวน คุณพ่อคุณแม่/ ผู้ปกครองรวมถึง คุณครู /ผู้ดูแลเด็ก/ นักศึกษาที่เรียนในสาขาวิชาปฐมวัย […]

ปัจฉิมนิเทศ คณะมนุษยศาตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

May 5, 2022 learnthai 0

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์จัดกิจกรรม ปัจฉิมนิเทศ ให้กับนักศึกษาชั้นปีที่ 4 ภายใต้โครงการ มนุษยศาสตร์สู่ความก้าวหน้าทางวิชาการและวิชาชีพ HUSO to the Academic and Career Advancement กิจกรรมที่ 2 วันที่ 9 พฤษภาคม 2565 เวลา 09.00 – 16.00 น. โดยมี […]

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ขอเชิญนักเรียน นักศึกษาที่สนใจเข้าร่วมงาน Open House วันที่ 24 เมษายน 2565 ตั้งแต่เวลา 10.00 – 11.30 น.

April 22, 2022 learnthai 0

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ขอเชิญนักเรียน นักศึกษาที่สนใจเข้าร่วมงาน Open Houseวันที่ 24 เมษายน 2565 ตั้งแต่เวลา 10.00 – 11.30 น. ผู้สนใจจะได้รับข้อมูลเพิ่มเติมและกิจกรรมที่น่าสนใจ เกี่ยวกับหลักสูตรต่าง ๆ ของทางคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้แก่หลักสูตรภาษาอังกฤษ หลักสูตรภาษาจีนเพื่องานบริการ หลักสูตรภาษาและการสื่อสาร หลักสูตรจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การโดยสามารถเข้าร่วมกิจกรรมได้ผ่าน Join Zoom Meetinghttps://dusit-ac-th.zoom.us/j/95340355219?pwd=RGZQUFNXY0J0YUlnMFVPQ09mbktSdz09 […]

ยื่นขอสำเร็จการศึกษาผ่านระบบบริหารการศึกษา สำหรับนักศึกษาที่คาดว่าจะสำเร็จการศึกษาในภาคการศึกษาที่ 2/2564

March 16, 2022 learnthai 0

15 ก.พ. – 31 มี.ค. 65 ยื่นขอสำเร็จการศึกษาผ่านระบบบริหารการศึกษา สำหรับนักศึกษาที่คาดว่าจะสำเร็จการศึกษาในภาคการศึกษาที่ 2/2564ระบบบริหารการศึกษา https://academic.dusit.ac.thเว็บไซต์สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน https://regis.dusit.ac.th/mainปฏิทินกิจกรรมวิชาการ https://regis.dusit.ac.th/calendar/

ประกาศรับสมัครนักศึกษาที่สนใจเข้ารับทุนการศึกษา “กองทุนสภามหาวิทยาลัยสวนดุสิต” เพื่อนักศึกษาได้รับผลกระทบและจำเป็นต้องได้รับความช่วยเหลืออย่างเร่งด่วน

March 16, 2022 learnthai 0

ประกาศรับสมัครนักศึกษารับทุนการศึกษา “กองทุนสภามหาวิทยาลัยสวนดุสิต” เพื่อนักศึกษาที่ได้รับผลกระทบและจำเป็นต้องได้รับความช่วยเหลืออย่างเร่งด่วน http://www.dusit.ac.th/2022/954271.html  

ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง กำหนดการเปิดและการปิดภาคการศึกษาของนักศึกษาภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2565

March 8, 2022 learnthai 0

กำหนดการเปิดและการปิดภาคการศึกษา ของนักศึกษาภาคปกติ ประจำปีการศึกษ 2565