ประมวลภาพการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การสร้างเกมภาษาไทย”

การอบรมเชิงปฏิบัติการ “การสร้างเกมภาษาไทย”

เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 ทางหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาและการสื่อสาร คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ได้จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การสร้างเกมภาษาไทย” โดยได้รับเชิญ “ครูแพร” ผู้ได้รับการตอบรับอย่างกว้างขวางในเรื่องการสร้างเกมภาษาไทย บรรยากาศในงานเต็มไปด้วยความสนุกสนาน เสียงหัวเราะ และรอยยิ้มของผู้เข้าอบรมทุกท่าน พร้อมความรู้และทักษะในการสร้างเกมภาษาไทย อันเป็นเป้าหมายหลักของผู้เข้าร่วมอบรมที่ตั้งใจจะพัฒนาทักษะการสอนภาษาไทยให้สนุก นอกจากความรู้ ประสบการณ์ การแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและการพัฒนาทักษะการสร้างเกมภาษาไทยจากการปฏิบัติจริงแล้ว ยังได้มิตรภาพจากเพื่อนผู้เข้าอบรมหลากหลายสาขาอีกด้วย  

ติดตามภาพบรรยากาศและความสนุกสนานในการอบรมเพิ่มเติมได้ที่https://www.facebook.com/langlitcom
เพจ Facebook : สาขาวิชาภาษาและการสื่อสาร ม.สวนดุสิต 

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*