ประธานหลักสูตรภาษาและการสื่อสาร ออกรายการอุณหภูมิข่าว ช่อง TCNN47

อาจารย์ ดร.ศุภศิริ บุญประเวศ ประธานหลักสูตรภาษาและการสื่อสาร ออกรายการอุณหภูมิข่าว ช่อง TCNN47 โดยร่วมพูดคุยในประเด็น “ที่สุดแห่งปี 2561” ซึ่งเป็นการสรุปข่าวที่ประชาชนให้ความสนใจมากที่สุด และเป็นเหตุการณ์ที่สร้างความภาคภูมิใจให้กับคนไทย ทั้งนี้ ข่าวที่เป็นที่สุดแห่งปีนั้น ได้แก่ โขนไทยได้รับการประกาศเป็นมรดกโลกจากยูเนสโก 13 หมูป่าติดถ้ำ คนไทยได้รับรางวัลจากการแข่งขันระดับนานาชาติต่าง ๆ โดยรายการดังกล่าวออกอากาศในวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*