เตรียมตัวสอบ TOEIC

“Reading with Art and Culture”
รายการที่จะชวนทุกท่านไปฝึกอ่านบทความภาษาอังกฤษ (Basic Level) ผ่านเกร็ดความรู้ด้านศิลปะและวัฒนธรรม มาเพิ่มพูนความรู้ไปพร้อมกับความบันเทิง หรือใช้เตรียมตัวสอบ TOEIC 

ขอขอบคุณสถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

ILAC SuanDusit University