อาจารย์หลักสูตรภาษาและการสื่อสารจัดกิจกรรมการอ่านข่าวสำหรับเด็กประถมศึกษา

สำนักบริหารกลยุทธ์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จัดโครงการบริการวิชาการ ค่ายพัฒนาภาษาและทักษะชีวิตที่เด็กควรรู้ในยุคปัจจุบัน ในวันที่ 26 มีนาคม พ.ศ. 2561 เป็นกิจกรรมบูรณาการทักษะทางภาษาและการใช้เทคโนโลยีที่จำเป็น โดยแบ่งกิจกรรมออกเป็น 2 ช่วง คือ ในเวลา 09.00-12.00 น. อาจารย์กัญจณ์ปภัสส์ สุวรรณวิหค จัดกิจกรรมการอ่านข่าวสำหรับเด็กประถมศึกษา พร้อมบันทึกเป็นคลิปวิดีโอการอ่านข่าวด้วยไอแพด และในเวลา 13.00-16.00 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วัชรพล วิบูลยศริน จัดกิจกรรมการตัดต่อคลิปวิดีโอโดยใช้แอปพลิเคชัน iMovie บนไอแพด ณ อาคาร 3 ชั้น 3

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*