ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์ประจำสาขาวิชาภาษาและการสื่อสารในโอกาสได้รับตำแหน่งทางวิชาการ รองศาสตราจารย์

สาขาวิชาภาษาและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ขอแสดงความยินดีกับ รองศาสตราจารย์ ดร.วัชรพล วิบูลยศริน ในโอกาสได้รับตำแหน่งทางวิชาการ รองศาสตราจารย์ สาขาวิชาภาษาไทย ตั้งแต่วันที่ 29 สิงหาคม พ.ศ. 2561

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*