ประชาสัมพันธ์โครงการ “เขียนสร้างสรรค์ สรรค์สร้างอาชีพ”

หลักสูตรภาษาและการสื่อสาร คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ร่วมกับบริษัทอมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง จำกัด (มหาชน) และหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ขอเชิญชวนนิสิต นักศึกษา และผู้สนใจเข้าร่วมงาน “เขียนสร้างสรรค์ สรรค์สร้างอาชีพ” ในวันที่ 30 สิงหาคม พ.ศ. 2561  เวลา 9.00-12.00 น. ภายในงานจะได้เข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ จากบริษัทอมรินทร์ฯ และพบกับนักเขียนชื่อดังเจ้าของผลงานการเขียนมากมาย ได้แก่

1. คุณจิดานันท์ เหลืองเพียรสนุก นักเขียนรางวัลซีไรต์ ประจำปี 2560
2. “ปราบต์” คุณชัยรัตน์ พิพิธพัฒนาปราบต์ นักเขียนนวนิยายเรื่องดัง  “กาหลมหรทึก”
3. คุณปองวุฒิ รุจิระชาคร นักเขียนชื่อดัง ผลงานหลากหลาย การันตีด้วยรางวัลระดับประเทศ
4. “โกลาบ จัน” คุณเพทาย จิรคงพิพัฒน์ นักเขียนนวนิยายชนะเลิศรางวัล ARC Award (Amarin Readers’ Choice) ปี 2560

ณ ห้อง 301 อาคาร ดร.ศิโรจน์ ผลพันธิน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต สำรองที่นั่งเข้าร่วมกิจกรรม “ฟรี” ได้ที่นี่

   

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*