กําหนดการซ้อมย่อย ซ้อมใหญ่สวมชุดครุย วันเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร การแต่งกาย ข้อปฏิบัติ และการคืนชุดครุยของบัณฑิต มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ที่จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร

* บัณฑิตที่มาซ้อมย่อยวันที่ 5-6 สค 66
  สามารถจอดรถได้ที่อาคาร 12 ชั้น 2 และอาคารรักตะกนิษฐ (มีจำนวนจำกัด)

* บุคลากร อนุญาตให้อาคาร 12 ชั้น 3-4 และพื้นราบอาคาร 11

*กําหนดการซ้อมย่อย ซ้อมใหญ่สวมชุดครุย วันเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร การแต่งกาย ข้อปฏิบัติ และการคืนชุดครุยของบัณฑิต มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ที่จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร (คลิก)

*การดำเนินการ Upload รูปถ่ายสวมครุย และตรวจสอบข้อมูล ซ้อมย่อย ซ้อมใหญ่สวมครุย และวันเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปี 2563-2564 (คลิก)

*ข้อปฏิบัติ

*กำหนดการซ้อมย่อย

 

*กำหนดการซ้อมใหญ่สวมชุดครุย


*กำหนดการวันเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร

*ระเบียบการแต่งกาย

 

*ข้อปฏิบัติของบัณฑิตก่อนการเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร

*ตัวอย่างการแต่งกายของบัณฑิต

 
  

*การคืนชุดครุยของบัณฑิต

 

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*