ขอเชิญเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ สาขาวิชาภาษาและการสื่อสาร & ศูนย์พัฒนาทุนมนุษย์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

ขอเชิญเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ สาขาวิชาภาษาและการสื่อสาร & ศูนย์พัฒนาทุนมนุษย์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 

สาขาวิชาภาษาและการสื่อสาร เข้าเชิญทุกท่านเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการในปี 2562  สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมและสำรองที่นั่งได้ที่ https://www.facebook.com/langlitcom/


Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*