ขอเชิญชวนร่วมกิจกรรม HUSO Competition ครั้งที่ 1

คะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ขอเชิญชวนร่วมกิจกรรม HUSO Competition ครั้งที่ 1 ในวันที่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ.​ 2562 ณ อาคารรักตะกนิษฐ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ภายในงานประกอบไปด้วยกิจกรรมต่อไปนี้

1. การประกวดการพูดสร้างแรงบันดาลใจ หัวข้อ “ครูไทยในศตวรรษที่ 21”
2. กิจกรรม Infographic หัวข้อ “นักเรียนในศตวรรษที่ 21”
3. กิจกรรมการแข่งขันเล่านิทานภาษาอังกฤษ ระดับมัธยมปลาย
4. กิจกรรมการแข่งขัน “Speedy Quiz” ภาษาอังกฤษ
5. กิจกรรมการประกวด “การตัดกระดาษจีน”
6. กิจกรรมวาดภาพสีน้ำ

และกิจกรรมออกบูทกิจกรรมจำหน่ายสินค้าโดยนักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์สามารถสมัครได้ที่นี่ 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม : 
เพจสาขาวิชาภาษาและการสื่อสาร ม.สวนดุสิต 
– อาจารย์พรเพ็ญ เหล็กดีเศษ อาจารย์ประจำสาขาวิชาภาษาและการสื่อสาร โทร. 08 6956 9321
– คุณณัฐกานต์ ดาโอ๊ะ สำนักงานคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โทร. 0 2244 5800

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*