คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ขอเชิญชวนร่วมกิจกรรม HUSO Competition ครั้งที่ 1

ประชาสัมพันธ์กิจกรรมสำหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาและบุคคลทั่วไปค่ะ

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ขอเชิญชวนร่วมกิจกรรม HUSO Competition ครั้งที่ 1

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2562 ณ อาคารรักตะกนิษฐ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
ภายในงานประกอบไปด้วยกิจกรรมต่อไปนี้

1. การประกวดการพูดสร้างแรงบันดาลใจ หัวข้อ “ครูไทยในศตวรรษที่ 21”
2. กิจกรรม Infographic หัวข้อ “นักเรียนในศตวรรษที่ 21”
3. กิจกรรมการแข่งขันเล่านิทานภาษาอังกฤษ ระดับมัธยมปลาย
4. กิจกรรมการแข่งขัน “Speedy Quiz” ภาษาอังกฤษ
5. กิจกรรมการประกวด “การตัดกระดาษจีน”
6. กิจกรรมวาดภาพสีน้ำ

และกิจกรรมออกบูทกิจกรรม จำหน่ายสินค้าโดยนักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม : 
– เพจสาขาวิชาภาษาและการสื่อสาร ม.สวนดุสิต
– อาจารย์พรเพ็ญ เหล็กดีเศษ อาจารย์ประจำสาขาวิชาภาษาและการสื่อสาร โทร. 086-956-9321
– คุณณัฐกานต์ ดาโอ๊ะ สำนักงานคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โทร. 02-244-5800

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*