ตารางสอน ภาคเรียนที่ 2 / 2565

กำหนดการลงทะเบียน

15-27 ธ.ค. 65 ลงทะเบียนเรียน 2 / 65

15 ธ.ค. 65 – 15 ม.ค. 66 ชำระค่าธรรมเนียม

9 – 20 ม.ค. 66 ติดต่อแก้ i ภาคเรียนที่ 1/65 กับ อาจารย์ผู้สอน

16 ม.ค. 66 เปิดเรียนภาคเรียนที่ 2/65

16-30 ม.ค.66 ลงทะเบียนเพิ่ม-ถอน รายวิชา

 

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*