ประมวลภาพการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การเขียน รุ่นที่ 3”

การอบรมเชิงปฏิบัติการ “การเขียน” รุ่นที่ 3 

ผ่านไปแล้วนะคะสำหรับการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การเขียน รุ่นที่ 3 
ของหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาและการสื่อสาร คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ซึ่งบรรยากาศการอบรมเต็มไปด้วยความสนุกสนานและรอยยิ้มของผู้เข้าร่วมการอบรม นอกจากความรู้และการฝึกพัฒนาทักษะทางด้านการเขียนแล้ว ผู้เข้าร่วมอบรมแต่ละท่านยังได้รับประสบการณ์ดี ๆ และมิตรภาพจากเพื่อนร่วมอบรมหลากหลายสาขาอีกด้วย

สามารถติดตามข้อมูลข่าวสาร และภาพกิจกรรมได้ที่ https://www.facebook.com/langlitcom/  เพจ Facebook : สาขาวิชาภาษาและการสื่อสาร ม.สวนดุสิต 

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*