มหาวิทยาลัยสวนดุสิตคว้ารางวัลชนะเลิศการประกวดโครงงานประชาธิปไตย (Democ Day Contest)

มหาวิทยาลัยสวนดุสิตชนะเลิศการประกวดโครงงานประชาธิปไตย (Democ Day Contest) เป็นการนำเสนอความคิดสร้างสรรค์ เพื่อส่งเสริมประชาธิปไตยผ่านรูปแบบการแสดงโขน ตอนพิเศษ “หนุมานสำแดงแผลงฤทธิ์ เนรมิตเลือกตั้งแดนสยาม” โครงงานดังกล่าวเป็นการทำงานร่วมกันของคณาจารย์และนักศึกษาจากโรงเรียนกฎหมายและการเมือง คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ และคณะวิทยาการจัดการ จัดโดยสถาบันพระปกเกล้าร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำกรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2562 ณ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร ทั้งนี้ อาจารย์ ดร.วรกมล วงษ์สถาปนาเลิศ อาจารย์ประจำสาขาวิชาภาษาและการสื่อสาร เป็นผู้ร่วมฝึกซ้อมการแสดงดังกล่าว

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*