วันที่ 1-7 มิ.ย. 65 นักศึกษาลงทะเบียน และเพิ่ม-ถอนรายวิชาภาคการศึกษาที่ 3/2564

วันที่ 1 – 7 มิ.ย. 2565
นักศึกษาลงทะเบียนเรียน และเพิ่ม-ถอนรายวิชาภาคการศึกษาที่ 3/2564
📌ระบบบริหารการศึกษา https://academic.dusit.ac.th
📌เว็บไซต์สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน https://regis.dusit.ac.th/main
📌ปฏิทินกิจกรรมวิชาการ https://regis.dusit.ac.th/main/?page_id=1784

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*