สาขาวิชาภาษาและการสื่อสาร เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ รอบ 4 Direct Admission วันที่ 25 พฤษภาคม ถึง 10 มิถุนายน 2565

สาขาวิชาภาษาและการสื่อสาร เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ รอบ 4 Direct Admission วันที่ 25 พฤษภาคม ถึง 10 มิถุนายน 2565 ดูเกณฑ์รับสมัครได้ที่ https://tcas.dusit.ac.th/blog/view/157.html
สมัคร ได้ที่ http://tcas.dusit.ac.th
 

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*