สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เปิดให้บริการคอมพิวเตอร์เพื่อการเรียนออนไลน์

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
เปิดให้บริการคอมพิวเตอร์เพื่อการเรียนออนไลน์สำหรับนักศึกษา 
บริเวณชั้น 1 ลาน VL (ประตูฝั่งด้านหลังอาคาร 11)
ผู้เข้าใช้บริการต้องแสดงบัตรนักศึกษา
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ก่อนเข้าใช้งาน

โดยจำกัดจำนวนผู้เข้าใช้บริการ
เพื่อเป็นการรักษาระยะห่าง 
และขอความร่วมมือผู้ใช้บริการ
ปฎิบัติตามมาตรการป้องกัน
และการคัดกรองที่มหาวิทยาลัยกำหนด 

เปิดให้บริการวันจันทร์ – ศุกร์
เวลา 08.00 – 16.30 น.
ปิดให้บริการวันเสาร์ -อาทิตย์
และวันหยุดนักขัตฤกษ์

สอบถามรายละเอียดการเข้าใช้บริการเพิ่มเติม
โทร. 02 – 244- 5316

 

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*