ขอเชิญเข้าฟังการเสวนาเชิงปฏิบัติการในหัวข้อ “สวนดุสิตรู้ทัน TOEIC เรียนจบ สอบผ่าน มีงานทำ”

สาขาวิชาภาษาและการสื่อสาร สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ และสาขาวิชาภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ขอเชิญทุกท่านเข้ารับฟังการเสวนาเชิงปฏิบัติการในหัวข้อ “สวนดุสิตรู้ทัน TOEIC เรียนจบ สอบผ่าน มีงานทำ” ในวันที่ 29 มกราคม พ.ศ. 2562 ณ ห้องประชุมปิ่นน้อย ชั้น 4 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยมีกำหนดการดังนี้

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*