ประธานหลักสูตรภาษาและการสื่อสาร เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการบริหารโครงการร่วม โครงการความร่วมมือ รมป. 2 ประจำเดือนกุมภาพันธ์

อาจารย์ ดร.ศุภศิริ บุญประเวศ ประธานหลักสูตรภาษาและการสื่อสาร เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการบริหารโครงการร่วม โครงการความร่วมมือ รมป. 2 ศูนย์นครราชสีมา ประจำเดือนกุมภาพันธ์ เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562 ณ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*