เชิญเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ “การใช้ภาษาในการเขียนเพื่อการปฏิบัติงานอย่างมืออาชีพ”

สาขาวิชาภาษาและการสื่อสาร คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ร่วมกับ ศูนย์พัฒนาทุนมนุษย์ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ “การใช้ภาษาในการเขียนเพื่อการปฏิบัติงานอย่างมืออาชีพ (รุ่น 1)” ในวันเสาร์-อาทิตย์ ที่ 26-27 มกราคม 2562 ระหว่างเวลา 9.00-16.00 น.
กิจกรรมภายในงาน : เสวนาและอบรมเชิงปฏิบัติการ

ลงทะเบียนอบรม รุ่น 1 ได้ที่ https://docs.google.com/forms/d/1JKzO0HXXIEjtXhnoV5osM-lyBO-hrBZL_gpqfRZZ6JM/viewform?fbclid=IwAR2S8C-4cnlthsDIclsEEMAjln1ufhpSnIjHWkUB276Z7xVxOKeVoeNCMv0&edit_requested=true

และ “การใช้ภาษาในการเขียนเพื่อการปฏิบัติงานอย่างมืออาชีพ (รุ่น 2)”
ในวันเสาร์-อาทิตย์ที่ 25-26 พฤษภาคม 2562 เวลา 9.00-16.00 น.
กิจกรรมภายในงาน : เสวนาและอบรมเชิงปฏิบัติการ

ลงทะเบียนอบรม รุ่น 2 ได้ที่ https://docs.google.com/forms/d/1lfPTyOwfreTeGsGi1ooRuMj0rIxLs4fHKbvqsQtaNXw/viewform?fbclid=IwAR1sqfnX17X3w00S_65LrmlKoQRZmWBnTdVifSwh0Iz_CJGrTwR3oEczj4U&edit_requested=true&pli=1

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม : facebook สาขาวิชาภาษาและการสื่อสาร มหาลัยสวนดุสิต  

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*