ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์ประจำสาขาวิชาภาษาและการสื่อสารในโอกาสได้รับตำแหน่งทางวิชาการ รองศาสตราจารย์

October 25, 2019 learnthai 0

สาขาวิชาภาษาและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ขอแสดงความยินดีกับ รองศาสตราจารย์ ดร.วัชรพล วิบูลยศริน ในโอกาสได้รับตำแหน่งทางวิชาการ รองศาสตราจารย์ สาขาวิชาภาษาไทย ตั้งแต่วันที่ 29 สิงหาคม พ.ศ. 2561

ขอเชิญเข้าร่วมงานเสวนา “ซึมเศร้า เราคุยกันได้นะ”

October 20, 2019 learnthai 0

สาขาวิชาภาษาและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จัดเสวนาในหัวข้อ “ซึมเศร้า เราคุยกันได้นะ” ในวันที่ 13 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 เวลา 13.30-16.00 น. ณ สวนดุสิตบิสโทร อาคาร 2 ชั้น 3 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ในการจัดงานเสวนาครั้งนี้ได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์ภุชงค์ เหล่ารุจิสวัสดิ์ จิตแพทย์ […]

ขอเชิญสมัครเพื่อเข้าร่วมกิจกรรม SDU มีโชว์

October 18, 2019 learnthai 0

สาขาวิชาภาษาและการสื่อสารขอเชิญนักศึกษาสมัครเข้าร่วมกิจกรรม SDU มีโชว์ ในวันที่ 25 ตุลาคม พ.ศ. 2562 ณ ลานหน้าอาคาร 2 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ภายในงานประกอบด้วย Show การแแสดงต่าง ๆ Sell สินค้าและการออกร้าน นักศึกษาสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมและสมัครเข้า่วมกิจกรรมข้างต้นได้ที่นี่

ขอเชิญนักศึกษาเข้าร่วมเป็นผู้แทนมหาวิทยาลัยสวนดุสิตในการประกวดสุนทรพจน์

October 17, 2019 learnthai 0

สาขาวิชาภาษาและการสื่อสาร ร่วมกับสาขาวิชาการบริการลูกค้า มหาวิทยาลัยสวนดุสิต รับสมัครนักศึกษาทุกชั้นปีเพื่อคัดเลือกเป็นผู้แทนมหาวิทยาลัยสวนดุสิตในการประกวดสุนทรพจน์อุดมศึกษา เฉลิมพระเกียรติพระบรมราชจักรีวงศ์ ครั้งที่ 2 ประจำปี 2562 โดยมีรายละเอียดของกำหนดการ ดังนี้ วันที่ 17-20 ตุลาคม พ.ศ. 2562 สาขาวิชาดำเนินการรับสมัครนักศึกษา วันที่ 21 ตุลาคม พ.ศ. 2562 เวลา 15.00 น. […]