ปฎิทินกิจกรรมวิชาการ ภาคการศึกษา 1/2565

August 11, 2022 learnthai 0

ปฎิทินกิจกรรมวิชาการ ภาคการศึกษา 1/2565ระบบบริหารการศึกษา https://academic.dusit.ac.thเว็บไซต์สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน https://regis.dusit.ac.th/mainปฏิทินกิจกรรมวิชาการ https://regis.dusit.ac.th/main/?page_id=1784

ขั้นตอนการรับบัตรประจำตัวนักศึกษารหัส 65 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

August 9, 2022 learnthai 0

นักศึกษารหัส 65 สามารถติดต่อรับบัตรประจำตัวนักศึกษา ได้ที่ธนาคารกรุงเทพ สาขามหาวิทยาลัยสวนดุสิต ตั้งแต่ เวลา 10.00 – 15.00 น. สามารถตรวจสอบรายชื่อรับบัตรได้ที่ https://regis.dusit.ac.th/main/?p=8451 – หากนักศึกษาท่านใดยังไม่ได้อัพโหลดรูปภาพสามารถอัพโหลดได้ที่ https://academic.dusit.ac.th/academic/Application.sdu… โดยใช้เลขทีบัตรประชาชนในการเข้าระบบ