หลักสูตรภาษาและการสื่อสารจัดปฐมนิเทศนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ประจำปี 2560

อาจารย์นที เพชรสุทธิธนสาร อาจารย์ฝ่ายพัฒนานักศึกษา หลักสูตรภาษาและการสื่อสาร ได้จัดโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ หลักสูตรภาษาและการสื่อสาร ปีการศึกษา 2560 ขึ้น ในวันที่ 9 สิงหาคม พ.ศ. 2560 ระหว่างเวลา 13.30-15.30 น. ณ ห้องเรียน 245 อาคาร 2 บรรยากาศภายในงานเป็นไปอย่างอบอุ่นระหว่างอาจารย์ผู้รับผิดชอบ จำนวน 5 คน กับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 (รหัส 60) จำนวน 24 คน

ขอขอบคุณภาพจากอาจารย์ธนัญชย์ ชัยวุฒิมากร

 

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*