ขอเชิญสมัครเพื่อเข้าร่วมกิจกรรม SDU มีโชว์

สาขาวิชาภาษาและการสื่อสารขอเชิญนักศึกษาสมัครเข้าร่วมกิจกรรม SDU มีโชว์ ในวันที่ 25 ตุลาคม พ.ศ. 2562 ณ ลานหน้าอาคาร 2 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ภายในงานประกอบด้วย

  1. Show การแแสดงต่าง ๆ
  2. Sell สินค้าและการออกร้าน

นักศึกษาสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมและสมัครเข้า่วมกิจกรรมข้างต้นได้ที่นี่

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*