ขอเชิญเข้าร่วมงานเสวนา “ซึมเศร้า เราคุยกันได้นะ”

October 20, 2019 learnthai 0

สาขาวิชาภาษาและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จัดเสวนาในหัวข้อ “ซึมเศร้า เราคุยกันได้นะ” ในวันที่ 13 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 เวลา 13.30-16.00 น. ณ สวนดุสิตบิสโทร อาคาร 2 ชั้น 3 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ในการจัดงานเสวนาครั้งนี้ได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์ภุชงค์ เหล่ารุจิสวัสดิ์ จิตแพทย์ […]

ขอเชิญนักศึกษาเข้าร่วมเป็นผู้แทนมหาวิทยาลัยสวนดุสิตในการประกวดสุนทรพจน์

October 17, 2019 learnthai 0

สาขาวิชาภาษาและการสื่อสาร ร่วมกับสาขาวิชาการบริการลูกค้า มหาวิทยาลัยสวนดุสิต รับสมัครนักศึกษาทุกชั้นปีเพื่อคัดเลือกเป็นผู้แทนมหาวิทยาลัยสวนดุสิตในการประกวดสุนทรพจน์อุดมศึกษา เฉลิมพระเกียรติพระบรมราชจักรีวงศ์ ครั้งที่ 2 ประจำปี 2562 โดยมีรายละเอียดของกำหนดการ ดังนี้ วันที่ 17-20 ตุลาคม พ.ศ. 2562 สาขาวิชาดำเนินการรับสมัครนักศึกษา วันที่ 21 ตุลาคม พ.ศ. 2562 เวลา 15.00 น. […]

ขอแนะนำหนังสือใหม่ของอาจารย์ประจำสาขาวิชาภาษาและการสื่อสาร

September 4, 2019 learnthai 0

สาขาวิชาภาษาและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ขอแนะนำหนังสือ “วิธีวิทยาการจัดการเรียนรู้ภาษาไทย” สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วัชรพล วิบูลยศริน อาจารย์ประจำสาขาวิชาฯ เป็นผู้เขียน นักศึกษาและผู้สนใจสามารถหาซื้อได้ที่ร้านหนังสือทั่วไปหรือสั่งซื้อออนไลน์ได้ที่นี่

ขอเชิญเข้าฟังการเสวนาเชิงปฏิบัติการในหัวข้อ “สวนดุสิตรู้ทัน TOEIC เรียนจบ สอบผ่าน มีงานทำ”

January 22, 2019 learnthai 0

สาขาวิชาภาษาและการสื่อสาร สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ และสาขาวิชาภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ขอเชิญทุกท่านเข้ารับฟังการเสวนาเชิงปฏิบัติการในหัวข้อ “สวนดุสิตรู้ทัน TOEIC เรียนจบ สอบผ่าน มีงานทำ” ในวันที่ 29 มกราคม พ.ศ. 2562 ณ ห้องประชุมปิ่นน้อย ชั้น 4 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยมีกำหนดการดังนี้

ขอเชิญชวนร่วมกิจกรรม HUSO Competition ครั้งที่ 1

January 1, 2019 learnthai 0

คะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ขอเชิญชวนร่วมกิจกรรม HUSO Competition ครั้งที่ 1 ในวันที่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ.​ 2562 ณ อาคารรักตะกนิษฐ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ภายในงานประกอบไปด้วยกิจกรรมต่อไปนี้ 1. การประกวดการพูดสร้างแรงบันดาลใจ หัวข้อ “ครูไทยในศตวรรษที่ 21”2. กิจกรรม Infographic หัวข้อ “นักเรียนในศตวรรษที่ […]

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ขอเชิญชวนร่วมกิจกรรม HUSO Competition ครั้งที่ 1

December 19, 2018 learnthai 0

ประชาสัมพันธ์กิจกรรมสำหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาและบุคคลทั่วไปค่ะ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ขอเชิญชวนร่วมกิจกรรม HUSO Competition ครั้งที่ 1 วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2562 ณ อาคารรักตะกนิษฐ มหาวิทยาลัยสวนดุสิตภายในงานประกอบไปด้วยกิจกรรมต่อไปนี้ 1. การประกวดการพูดสร้างแรงบันดาลใจ หัวข้อ “ครูไทยในศตวรรษที่ 21”2. กิจกรรม Infographic หัวข้อ “นักเรียนในศตวรรษที่ 21”3. […]

เปิดรับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคปรกติ ประจำปี 2562

December 14, 2018 learnthai 0

สาขาวิชาภาษาและการสื่อสาร เปิดรับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคปรกติ ประจำปี 2562 รอบที่ 1 รับตรงร่วมกัน รับสมัคร 17 – 29 เมษายน 2562 รอบที่ 2 Admission รับสมัคร 9 – 19 พฤษภาคม 2562 เกณฑ์การพิจารณาการรับนักศึกษา GPAX ไม่ต่ำกว่า […]

เชิญเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ “การใช้ภาษาในการเขียนเพื่อการปฏิบัติงานอย่างมืออาชีพ”

November 23, 2018 learnthai 0

สาขาวิชาภาษาและการสื่อสาร คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ร่วมกับ ศูนย์พัฒนาทุนมนุษย์ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ “การใช้ภาษาในการเขียนเพื่อการปฏิบัติงานอย่างมืออาชีพ (รุ่น 1)” ในวันเสาร์-อาทิตย์ ที่ 26-27 มกราคม 2562 ระหว่างเวลา 9.00-16.00 น. กิจกรรมภายในงาน : เสวนาและอบรมเชิงปฏิบัติการ ลงทะเบียนอบรม รุ่น 1 ได้ที่ https://docs.google.com/forms/d/1JKzO0HXXIEjtXhnoV5osM-lyBO-hrBZL_gpqfRZZ6JM/viewform?fbclid=IwAR2S8C-4cnlthsDIclsEEMAjln1ufhpSnIjHWkUB276Z7xVxOKeVoeNCMv0&edit_requested=true และ “การใช้ภาษาในการเขียนเพื่อการปฏิบัติงานอย่างมืออาชีพ […]