ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์ธนัญชย์ ชัยวุฒิมากร ที่เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรรุ่นที่ 42

หลักสูตรภาษาและการสื่อสาร คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์ธนัญชย์ ชัยวุฒิมากร ที่เข้ารับพระราชทานปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาไทยศึกษา มหาวิทยาลัยรามคำแหง รุ่นที่ 42 เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน พ.ศ. 2560 ณ อาคารหอประชุมพ่อขุนรามคำแหงมหาราช

 

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*