อาจารย์หลักสูตรภาษาและการสื่อสารได้รับเชิญให้ไปบรรยายในหัวข้อการวิเคราะห์วรรณคดีและวรรณกรรม

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา จัดการอบรมความรู้ให้แก่นักเรียนในโครงการพัฒนาความสามารถพิเศษด้านภาษาไทย เพื่อพัฒนาทักษะด้านภาษาไทย และเพิ่มพูนประสบการณ์ด้านการเรียนให้กับนักเรียนในหัวข้อ “การวิเคราะห์วรรณคดีและวรรณกรรม” โดยเชิญอาจารย์กัญจณ์ปภัสส์ สุวรรณวิหค อาจารย์ประจำหลักสูตรภาษาและการสื่อสาร คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ในวันพุธที่ 21 มิถุนายน พ.ศ. 2560 เวลา 16.30-18.30 ณ ห้องบุษบาบัน ตึก 1 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา กรุงเทพมหานคร

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*