อาจารย์หลักสูตรภาษาและการสื่อสารได้รับเชิญเป็นวิทยากรติว GAT ภาษาไทย

อาจารย์กัญจณ์ปภัสส์ สุวรรณวิหค คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ได้รับเชิญเป็นวิทยากรติว GAT ภาษาไทย ในงาน “ธรรมศาสตร์วิชาการเพื่อประชาชน” ในวันที่ 23 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559 เวลา 13.00-15.00 น. ณ อาคารเรียนรวมสังคมศาสตร์  ห้อง sc1059 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต

received_1580093685350118_resized received_1580093215350165_resized received_1580093188683501_resized fb_img_1479907743307_resized fb_img_1479889476064_resized

 

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*