อาจารย์หลักสูตรภาษาไทยนำเสนอบทความวิจัย ณ มหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ด ประจำปี 2558

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วัชรพล วิบูลยศริน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต นักวิจัยเรื่อง รูปแบบการเรียนการสอนแบบผสมผสานแนวการสื่อสารแบบมีส่วนร่วมบนสื่อสังคมสำหรับนักศึกษาปริญญาตรี ทุนสนับสนุนการวิจัยจากมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ประจำปีงบประมาณ 2557 เดินทางไปนำเสนอบทความวิจัยระดับนานาชาติเรื่อง “Blended Instructional Model Based on Participatory Communication Approach on Social Media for Undergraduate Students in the 21st Century: Enhancing the communication and collaboration skills” ในการประชุมสัมมนาวิชาการระดับนานาชาติ the Third 21st Century Academic Forum Conference at Harvard ระหว่างวันที่ 20-22 กันยายน พ.ศ. 2558 ณ มหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ด เมืองบอสตัน สหรัฐอเมริกา

img_2843 img_2844 img_2842 img_2781 img_2851 img_2852 img_2811 img_2802 img_2805

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*