ขอเชิญรับฟังประสบการณ์การเป็นนักศึกษาในสหราชอาณาจักร

“ชีวิตนักเรียนนอก”

โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ .ดร.วัชรพล วิบูลยศริน อาจารย์ประจำสาขาวิชาภาษาและการสื่อสารและอาจารย์ ดร.ศุภศิริ บุญประเวศ ประธานหลักสูตรภาษาและการสื่อสาร (ผู้ดำเนินรายการ)

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*