ประชาสัมพันธ์แฟนเพจหลักสูตรภาษาและการสื่อสาร

หลักสูตรภาษาและการสื่อสาร คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ได้จัดทำแฟนเพจของหลักสูตรฯ เพื่อเผยแพร่โครงการประชาสัมพันธ์กิจกรรมและผลงานของนักศึกษากับคณาจารย์ ตลอดจนเป็นการเพิ่มช่องทางการติดต่อให้กับศิษย์เก่าและผู้สนใจด้วย โดยสามารถกดติดตามข่าวสารความเคลื่อนไหวได้ที่นี่

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*