ปฏิทินการจัดสอบ TOEIC ของสถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม ประจำปีการศึกษา 2560

ปฏิทินการจัดสอบ TOEIC ของสถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม

ประจำปีการศึกษา 2560

รอบที่ เดือน วันที่สอบ ช่วงเวลารับสมัคร
1. สิงหาคม 2560 19 24 กรกฎาคม – 4 สิงหาคม 2560
2. กันยายน 2560 23 24 สิงหาคม – 8 กันยายน 2560
3. ตุลาคม 2560 28 2 – 13 ตุลาคม 2560
4. พฤศจิกายน 2560 18 24 ตุลาคม – 3 พฤศจิกายน 2560
5. ธันวาคม 2560 16 20 พฤศจิกายน – 1 ธันวาคม 2560
6. มกราคม 2561 20 25 ธันวาคม – 5 มกราคม 2561
7. กุมภาพันธ์ 2561 17 22 มกราคม – 2 กุมภาพันธ์ 2561
8. มีนาคม 2561 24 26 กุมภาพันธ์ – 9 มีนาคม 2561
9. เมษายน 2561 28 2 – 12 เมษายน 2561
10. พฤษภาคม 2561 26 30 เมษายน – 11 พฤษภาคม 2561
11. มิถุนายน 2561 23 28 พฤษภาคม – 8 มิถุนายน 2561
12. กรกฎาคม 2561 21 25 มิถุนายน – 6 กรกฎาคม 2561

เงื่อนไขและข้อตกลงในการให้บริการ

  1. อัตราค่าสมัครสอบ
  • นักศึกษา คนละ 1,000 บาท
  • อาจารย์และบุคลากร คนละ 1,500 บาท
  1. การจัดสอบในมหาวิทยาลัยแต่ละรอบจะต้องมีผู้สมัครสอบตั้งแต่ 30 คนขึ้นไป หากมีผู้สมัครไม่ครบตามจำนวนดังกล่าว สถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรมจะเลื่อนการจัดสอบเป็นครั้งถัดไปหรือจนกว่าจะมีผู้สมัครครบตามเกณฑ์ที่กำหนด
  2. นักศึกษาและผู้สนใจสามารถดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่นี่ โดยสมัครสอบด้วยตนเองที่สถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม อาคาร 1 ชั้น 2 ห้อง 1212
  3. ช่องทางในการติดต่อสอบถาม
  • โทรศัพท์: 0 2244 5260–2
  • Facebook: https://www.facebook.com/ilacatdusit
  • Line: ilac_sdu
  1. คอร์สอบรมภาษาอังกฤษอื่น ๆ ดูรายละเอียดที่เว็บไซต์ของสถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*