ขอเชิญเข้าร่วมงานเสวนา “ซึมเศร้า เราคุยกันได้นะ”

สาขาวิชาภาษาและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จัดเสวนาในหัวข้อ “ซึมเศร้า เราคุยกันได้นะ” ในวันที่ 13 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 เวลา 13.30-16.00 น. ณ สวนดุสิตบิสโทร อาคาร 2 ชั้น 3 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

ในการจัดงานเสวนาครั้งนี้ได้รับเกียรติจาก

  1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์ภุชงค์ เหล่ารุจิสวัสดิ์ จิตแพทย์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์
  2. คุณกาญจนา ผิวงาม ศิษย์เก่าสาขาสุขภาพจิต คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  3. อาจารย์ ดร.ศุภศิริ บุญประเวศ ประธานหลักสูตรภาษาและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

ผู้สนใจสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมงานฟรีได้ที่นี่

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*