ขอต้อนรับอาจารย์หลักสูตรภาษาและการสื่อสารคนใหม่ ประจำปีการศึกษา 2561

หลักสูตรภาษาและการสื่อสาร คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ขอต้อนรับอาจารย์พรเพ็ญ เหล็กดีเศษ บัณฑิตและมหาบัณฑิตจากภาควิชาภาษาไทย คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เป็นอาจารย์ประจำหลักสูตรภาษาและการสื่อสาร ตั้งแต่ปีการศึกษา 2561 เป็นต้นไป

 

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*