ประชาสัมพันธ์โครงการภาษากับการสื่อสาร : วันวาน & วันนี้

หลักสูตรภาษาและการสื่อสาร คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ร่วมกับสำนักบริหารกลยุทธ์ ร่วมกันจัดโครงการ “ภาษากับการสื่อสาร : วันวาน & วันนี้” เพื่อเผยแพร่ความรู้ด้านภาษาและการสื่อสาร และส่งเสริมการใช้ภาษาและการสื่อสารอย่างถูกต้องและเหมาะสม จึงขอเชิญชวนนักศึกษาและบุคลากร ตลอดจนผู้สนใจเข้าร่วมรับฟังการเสวนาจากผู้ทรงคุณวุฒิ อาทิ

  1. รองศาสตราจารย์ ดร.สุขุม เฉลยทรัพย์ ประธานที่ปรึกษาอธิการบดี มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
  2. ดร.ชัยชนะ โพธิวาระ ที่ปรึกษาอธิการบดี มหาวิทยาลัยสวนดุสิต และนักเขียนนามปากกา “แหลม หญ้าคา”
  3. ครูทอม คุณจักรกฤต โยมพะยอม แฟนพันธุ์แท้สุนทรภู่

โดยอาจารย์ ดร.ศุภศิริ บุญประเวศ อาจารย์ประจำหลักสูตรภาษาและการสื่อสาร เป็นผู้ดำเนินการเสวนา ในวันที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2561 เวลา 09.30-12.00 น. ณ Suan Dusit Bistro อาคาร 2 ชั้น 3 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ทั้งนี้ ผู้สนใจสามารถเข้าร่วมฟังการเสวนาได้ฟรี และสำรองที่นั่งได้ที่นี่

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*