ประชาสัมพันธ์หนังสือ เตรียมสอบ O-NET ภาษาไทย ม. ปลาย ฉบับสมบูรณ์

หลักสูตรภาษาและการสื่อสาร คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ขอประชาสัมพันธ์หนังสือ เตรียมสอบ O-NET ภาษาไทย ม. ปลาย ฉบับสมบูรณ์ สำนักพิมพ์วิทยพัฒน์ ของผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วัชรพล วิบูลยศริน

เนื้อหาภายในเล่มทั้งหมดมี 12 บท ประกอบด้วย

บทที่ 1 ความรู้เกี่ยวกับภาษา

บทที่ 2 เสียง อักษร คำ ประโยค สำนวน

บทที่ 3 การสื่อสาร

บทที่ 4 การฟัง

บทที่ 5 การพูด

บทที่ 6 การอ่าน

บทที่ 7 การเขียน

บทที่ 8 ความคิดกับการใช้ภาษา

บทที่ 9 ความงดงามของภาษา

บทที่ 10 การพินิจวรรณคดี

บทที่ 11 วรรณคดีร้อยกรอง และ

บทที่ 12 วรรณคดีร้อยแก้ว

พร้อมแนวข้อสอบ O-NET ท้ายบท สร้างความเข้าใจและความมั่นใจก่อนลงสนามสอบจริง เพื่อพิชิตข้อสอบให้ทำคะแนนได้ดี ทั้งยังมีคำอธิบายเฉลยแนวข้อสอบแต่ละตัวเลือกให้ฝึกคิดวิเคราะห์อย่างละเอียดอีกด้วย

นักเรียน นิสิตนักศึกษา และผู้สนใจสามารถหาซื้อได้ตามร้านหนังสือทั่วไป หรือสั่งซื้อออนไลน์ที่นี่

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*