เกร็ดความรู้ทางภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม

20161011_5656


20161011_611


20161011_1288


s__3449117


20161011_3883


20161011_4263


20161011_820


20161011_2203


20161011_3875


s__3416473


s__1654920


2016-11-17


s__3424566


s__3457026


s__37011459

ขอขอบคุณสถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

“Reading with Art and Culture”
รายการที่จะชวนทุกท่านไปฝึกอ่านบทความภาษาอังกฤษ (Basic Level) ผ่านเกร็ดความรู้ด้านศิลปะและวัฒนธรรม มาเพิ่มพูนความรู้ไปพร้อมกับความบันเทิง หรือใช้เตรียมตัวสอบ TOEIC