นักศึกษาและอาจารย์หลักสูตรภาษาและการสื่อสารเข้าร่วมงานไหว้ครูประจำปี 2560

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ร่วมกับหลักสูตรต่าง ๆ ในคณะฯ จัดงานไหว้ครู “น้อมจิตวันทา บูชาพระคุณครู” ประจำปี 2560 ณ อาคารรักตะกนิษฐ ชั้น 1 ในวันที่ 21 กันยายน พ.ศ. 2560 ระหว่างเวลา 07.30-13.00 น. ภายในงานมีการประกวดพานไหว้ครูประเภทสวยงามและประเภทความคิดสร้างสรรค์ โดยพานไหว้ครูของนักศึกษาหลักสูตรภาษาและการสื่อสารได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ประเภทความคิดสร้างสรรค์

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*