นักศึกษาสาขาวิชาภาษาและการสื่อสารรำเทพบันเทิงในพิธีบวงสรวงหลวงปู่ชัยมงคล

“กุ๊กกิ๊ก” นางสาวสุพรรษา รักแต่งาน และ “มิ้นท์” นางสาวสรญา วงสา นักศึกษาชั้นปีที่ 1 สาขาวิชาภาษาและการสื่อสาร รำเทพบันเทิงในพิธีบวงสรวงหลวงปู่ชัยมงคล ในวันที่ 15 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562 ภายใต้การฝึกซ้อมของอาจารย์ ดร.วรกมล วงษ์สถาปนาเลิศ อาจารย์ประจำสาขาวิชาภาษาและการสื่อสาร

Credit: กองประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*